Náš tím

Mgr. Terézia Lipinská

Predsedníčka okresnej organizácie :

Telefón: 0915944721

Email: lipinska@centrum.sk

Oľga Kotuliaková

Podpredsedníčka okresnej organizácie 

Email: olga.kotuliakova@zoznam.sk

Záznamy: 1 - 2 zo 2