10. JUBILEJNÝ ROČNíK SPIEVAJÚCICH RODÍN

19.10.2014 15:00

Dńa 19. 10.2014 sa v obci Chotča konal 10. jubilejný ročník Spievajúcich rodín.  Stretli sa tu laureáti jednotlivých ročníkov a v príjemnej atmosfére prezentovali svoje umenie. Tak ako po iné roky aj tento rok organizátormi súťaže bola Obec Chotča, Podduklianske osvetové  kultúrne stredisko vo Svidníku, Krajská organizácie Únie žien v Prešove a Okresná organizácia Únie žien v Stropkove. Nakoľko 10. ročník bol posledným ročníkom uvedenej súťaže, v závere stretnutia bolo vyjadrené poďakovanie organizátorom, súťažiacim, porote a v neposlednom rade aj dobrovoľníkom, ktorí sa na príprave tak krásnej a umeleckej akcie podieľali. Veríme, že s takýmto druhom akcie sa budeme prezentovať aj naďalej a možno v inej forme a na inom mieste. V závere ešte jedno veľké Ďakujem.