Deň matiek

12.05.2014 15:00

Dňa 12.05.2014 o 15.00 hod  v Spoločenskej sále MsKS sa uskutočnilo stretnutie žien základných organizácií pri oslavách Dňa matiek. Stretnutie žien otvorila predsedníčka Okresnej organizácie p. Terézia Lipinská a príhovor predniesol  prednosta Okr. úradu p. Alojz Veselý.  Pre cca 50 zúčastnených žien bol pripravený kultúrny  program a  pohostenie.