Výlet Nový Targ - Zakopané

25.10.2014 05:00
Dňa 25. októbra 2014 OO ÚŽS organizovala turisticko-poznávací zájazd Nový Targ - Zakopané, spojený s návštevou tražnice a nákupom. Z jednotlivých ZO sa zúčastnilo výletu cca 45 členiek.
Program výletu:
1.Odchod z parkoviska pri III.ZŠ na Konštantínovej ulici o 5.00 hod. 
2.Cesta do Nového Targu
3.Návšteva tržnice v Novom Targu spojená s nakupovaním
4.Cesta do Zakopaného
5.Návšteva Poľskej Fatimy a ulice Košcielska-duchovná časť zájazdu
6. Návrat domov
 
Počasie prialo, a tak si ženy mohli vychutnať nádherný deň spojený s poznávaním duchovných miest v našom susednom štáte. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.