Zdravie, prevencia, Archeabaktéria

05.05.2014 15:00
PODDUKLIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO VO SVIDNÍKU
 
OKRESNÁ ORGANIZÁCIA ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA V STROPKOVE
 
Vás pozývajú na prednášku
 
Zdravie, prevencia, Archeabaktéria 
 
a ako sa dožiť 120 rokov
 
dňa: 5.mája 2014 o 15,00 hod.
 
 Bábková sála MsKS Stropkov