Oľga Kotuliaková

Podpredsedníčka okresnej organizácie 

Email: olga.kotuliakova@zoznam.sk