Kalendár akcií

Výlet Nový Targ - Zakopané

25.10.2014 05:00
Dňa 25. októbra 2014 OO ÚŽS organizovala turisticko-poznávací zájazd Nový Targ - Zakopané, spojený s návštevou tražnice a nákupom. Z jednotlivých ZO sa zúčastnilo výletu cca 45 členiek.
Program výletu:
1.Odchod z parkoviska pri III.ZŠ na Konštantínovej ulici o 5.00 hod. 
2.Cesta do Nového Targu
3.Návšteva tržnice v Novom Targu spojená s nakupovaním
4.Cesta do Zakopaného
5.Návšteva Poľskej Fatimy a ulice Košcielska-duchovná časť zájazdu
6. Návrat domov
 
Počasie prialo, a tak si ženy mohli vychutnať nádherný deň spojený s poznávaním duchovných miest v našom susednom štáte. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 

 

10. JUBILEJNÝ ROČNíK SPIEVAJÚCICH RODÍN

19.10.2014 15:00

Dńa 19. 10.2014 sa v obci Chotča konal 10. jubilejný ročník Spievajúcich rodín.  Stretli sa tu laureáti jednotlivých ročníkov a v príjemnej atmosfére prezentovali svoje umenie. Tak ako po iné roky aj tento rok organizátormi súťaže bola Obec Chotča, Podduklianske osvetové  kultúrne stredisko vo Svidníku, Krajská organizácie Únie žien v Prešove a Okresná organizácia Únie žien v Stropkove. Nakoľko 10. ročník bol posledným ročníkom uvedenej súťaže, v závere stretnutia bolo vyjadrené poďakovanie organizátorom, súťažiacim, porote a v neposlednom rade aj dobrovoľníkom, ktorí sa na príprave tak krásnej a umeleckej akcie podieľali. Veríme, že s takýmto druhom akcie sa budeme prezentovať aj naďalej a možno v inej forme a na inom mieste. V závere ešte jedno veľké Ďakujem.

Deň matiek

12.05.2014 15:00

Dňa 12.05.2014 o 15.00 hod  v Spoločenskej sále MsKS sa uskutočnilo stretnutie žien základných organizácií pri oslavách Dňa matiek. Stretnutie žien otvorila predsedníčka Okresnej organizácie p. Terézia Lipinská a príhovor predniesol  prednosta Okr. úradu p. Alojz Veselý.  Pre cca 50 zúčastnených žien bol pripravený kultúrny  program a  pohostenie. 

Žena roka 2013

07.05.2014 13:00

Dňa 07.05.2014 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove pri príležitosti osláv Dňa matiek, bola vyhlásená v každom okrese Prešovského kraja "Žena roka 2013". V okrese  Stropkov bola vo verejne vyhlásenej  ankete zvolená  pani Mgr. Anna Gumanová z Nižnej Olšavy, ktorá dlhé roky pôsobila vo verejnom živote a ako učiteľka a dlhoročná členka Únie žien Slovenska  pripravovala rôzne akcie a podujatia . Srdečne blahoželáme všetkým  ženám,  víťazkam ankety "Žena roka 2013"   a želáme im pevné zdravie a ešte veľa tvorivých síl v ďalšom živote. 

 

 

Oslavy MDŽ

06.03.2014 15:00

 

Oslavy MDŽ boli spojené s valným zhromaždením okresnej organizácie.  Oslavy prebiehali za  väčšej účasti žien okresu Stropkov a členiek základných organizácií .  Primátor mesta Stropkov ženám zablahoželal k ich sviatku a odovzdal každej žene kvet. Tento deň spríjemnili svojím kultúrnym vystúpením žiaci ZUŠ a taktiež  p. Hutňanová s prednesom poézie.  Na tejto slávnosti bola odovzdaná cena predsedníčke najaktívnejšej organizácie okresu Stropkov ZO ÚŽS v Tisinci. Pre zúčastnené ženy bolo v závere stretnutia pripravené pohostenie.

 

 

 

 

Vansovej Lomnička

27.02.2014 15:00

Dňa 27.02.2014 sa uskutočnilo 47.kolo Vansovej Lomničky v prednese poézie a prózy. Túto akciu organizuje OO ÚŽS v spolupráci s mestskou knižnicou. Svoje recitátorské umenie prezentovalo 12 recitátoriek. Úroveň súťaže bola veľmi vysoká. Okrem súťažných  bola aj nesúťažná od 16 do 18 rokov a aj v tej sa prezentovali  veľmi talentované recitátorky, takže je perspektíva, že v budúcich ročníkoch sa predstavia už v súťažných kategóriách. Veľmi by sme uvítali viac recitátoriek najmä v kategórii nad 40 rokov. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na organizácii Vansovej Lomničky, ale aj samotným súťažiacim. Víťazkam jednotlivých kategórii srdečne blahoželáme.

Vansovej Lomnička 2014