Oslavy MDŽ

06.03.2014 15:00

 

Oslavy MDŽ boli spojené s valným zhromaždením okresnej organizácie.  Oslavy prebiehali za  väčšej účasti žien okresu Stropkov a členiek základných organizácií .  Primátor mesta Stropkov ženám zablahoželal k ich sviatku a odovzdal každej žene kvet. Tento deň spríjemnili svojím kultúrnym vystúpením žiaci ZUŠ a taktiež  p. Hutňanová s prednesom poézie.  Na tejto slávnosti bola odovzdaná cena predsedníčke najaktívnejšej organizácie okresu Stropkov ZO ÚŽS v Tisinci. Pre zúčastnené ženy bolo v závere stretnutia pripravené pohostenie.