Vansovej Lomnička

27.02.2014 15:00

Dňa 27.02.2014 sa uskutočnilo 47.kolo Vansovej Lomničky v prednese poézie a prózy. Túto akciu organizuje OO ÚŽS v spolupráci s mestskou knižnicou. Svoje recitátorské umenie prezentovalo 12 recitátoriek. Úroveň súťaže bola veľmi vysoká. Okrem súťažných  bola aj nesúťažná od 16 do 18 rokov a aj v tej sa prezentovali  veľmi talentované recitátorky, takže je perspektíva, že v budúcich ročníkoch sa predstavia už v súťažných kategóriách. Veľmi by sme uvítali viac recitátoriek najmä v kategórii nad 40 rokov. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na organizácii Vansovej Lomničky, ale aj samotným súťažiacim. Víťazkam jednotlivých kategórii srdečne blahoželáme.

Vansovej Lomnička 2014