Žena roka 2014

16.02.2015 07:04
Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Stropkove vyhlasuje anketu
 
Základná charakteristi ka: Anketa „Žena roka“ je okresnou anketou, ktorá bola 
vyhlásená 11. mája 2014 na slávnostnej akadémii pri príležitosti „Dňa matiek“.
Touto anketou chceme prejaviť úctu a lásku k ženám, vzdať obdiv ich obetavosti ,
húževnatosti , odvahe, pracovitosti a materstvu.
Cieľ ankety: Zakti vizovanie občanov okresu Stropkov pri hľadaní nevšednej, za-
ujímavej, pracovitej a jedinečnej ženy s charakterovými vlastnosťami, ktorá si zaslúži 
titul „ŽENA ROKA 2014“.
Podmienky zaradenia do ankety: záchrana ľudského života, viacnásobná dar-
kyňa života, opatrovanie starých a zdravotne posti hnutých ľudí (nezištne), výrazné 
pracovné úspechy, úspechy v spoločenskom dianí, prospešné pre spoločnosť (ženy 
podnikateľky), víťazstvo nad zákernou chorobou.
 
Termín uzávierky ankety: 1. máj 2015
Hodnotenie ankety: Určí komisia podľa prihlásených návrhov
Vyhodnotenie ankety: Na slávnostnej akadémii konanej pri príležitosti „Dňa matiek“.
Spoluorganizátor: Mestský úrad Stropkov
Mediálny partner: Stropkovské Spektrum - týždenník občanov obvodu Stropkov 
a okolie, Mestská televízia STROPKOV
Návrhy posielajte na adresu: Redakcia Stropkovského Spektra, Námesti e SNP 554/17,
091 01 Stropkov, 
Únia žien Slovenska, Mgr. Terézia Lipinská, Krátka 1668/2, 
091 01 Stropkov
 
ŽENA ROKA 2014
 
ANKETOVÝ LISTOK
 
Meno navrhovanej ženy: ..................................................................................................................
 
Dôvod návrhu: ...................................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................................
 
Navrhovateľ: meno............................................................................................................................
 
adresa, kontakt - tel. .........................................................................................................................
 
inšti túcia ............................................................................................................................................