Mgr. Terézia Lipinská

Predsedníčka okresnej organizácie :

Telefón: 0915944721

Email: lipinska@centrum.sk